Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C i D

Jesteś tutaj:///Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C i D
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C i D 2018-01-22T08:58:20+00:00

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C oraz D:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii C uzyskali po dniu 10 września 2009 r. i mają ukończone 21 lat oraz kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 r. i mają ukończone 23 lata, muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Obejmuje ono 140 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie naszej firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii C lub D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:

  • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych

  • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych

  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

  • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (130 godzin)

  • Część praktyczna szkolenia (10 godzin) w tym 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych lub 2 godziny na symulatorze

  • Pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność

Egzamin państwowy przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy.

Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.