Koparki

Jesteś tutaj://Koparki
Koparki 2018-01-18T12:35:08+00:00

Organizujemy Kursy:

 • Operator koparko-ładowarki klasy III

  Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparko-ładowarkami klasy III. i koparkami jednonaczyniowymi do 4 ton masy całkowitej klasy III, ładowarkami jednonaczyniowymi do 8 ton masy całkowitej klasy III, koparkospycharkami

 • Operator koparek jednonaczyniowych do 25 ton masy całkowitej klasy III

  Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi koparkami jednonaczyniowymi do 25 ton masy całkowitej klasy III

 • Operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton masy całkowitej klasy III

  Uprawnia do kierowania i wykonywania robót ziemnych wszystkimi ładowarkami jednonaczyniowymi do 20 ton masy całkowitej klasy III

Jakie wymagania należy spełnić aby rozpocząć kurs?

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora

Kurs składa się z:

 • część teoretycznej – 52 godziny
 • część praktycznej – 82 godziny
 • egzaminu państwowego przeprowadzanego w siedzibie naszej firmy