Kategoria C+E

Jesteś tutaj://Kategoria C+E
Kategoria C+E 2018-01-04T11:44:09+00:00

Kurs składa się z części:

 • praktycznej – 25 godzin jazdy samochodem MAN TGL z przyczepą typu tandem

Kiedy możesz zapisać się na prawo jazdy kategorii C+E?

 • gdy uzyskasz pozytywny wynik z egzaminu państwowego na kat. C oraz wygenerujesz profil kandydata na kierowcę (PKK) w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie bądź starostwie

Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 • skontaktować się z biurem WUREX w celu ustalenia terminu rozpoczęcia najbliższego kursu

 • umówić się na badania psychologiczne

 • umówić się na badania lekarskie

 • dostarczyć Profil Kandydata na Kierowce (PKK) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

Co to jest Profil Kandydata na Kierowcę, jak i gdzie go wyrobić?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego, zawierający dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

Aby go wyrobić należy udać się do wydziału komunikacji lub starostwa powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

 • wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 • fotografie – aktualną o wymiarach 3,5×4,5 cm

 • dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 • zgodę rodziców – jeśli nie ukończyłeś 18 lat

Miejsce odbywania zajęć praktycznych